Hệ thống cấp điện từ năng lượng mặt trời

máy năng lượng mặt trời,hệ thống pin mặt trời,máy phát điện năng lượng mặt trời,điện năng lượng mặt trời,may phat dien nang luong mat troi,he thong dien nang luong mat troi,may phat dien dung nang luong mat troi,pin nang luong mat troi dung cho gia dinh,pin nang luong mat troi cho gia dinh,may phat dien mat troi,hệ thống điện mặt trời,may phat dien bang nang luong mat troi,he thong dien mat troi,hệ thống điện năng lượng mặt trời,hệ thống pin năng lượng mặt trời,gia may nang luong mat troi,may phat dien nang luong mat troi cho gia dinh,hệ thống năng lượng mặt trời,may dien nang luong mat troi,dien mat troi cho gia dinh,dien mat troi gia bao nhieu,máy phát điện hóa năng,gia may phat dien nang luong mat troi

 A.    MÁY PHÁT ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
 
 
MÁY PHÁT ĐIỆN ĐỘC LẬP
 
 
A : Tấm thu năng lượng mặt trời
B: Bộ sạc
C: Ắc-quy
D: Inverter
E: Hộp đấu nối điện
F: Tải
 
Hệ thống hoạt động như sau: khi có nắng điện DC từ tấm thu năng lượng mặt trời (A) qua hộp đấu nối điện (E) đến bộ sạc (B) và sạc cho ắc quy (C). Đồng thời khi có tải, điện từ hệ ắc-quy 12V DC (24V DC hoặc 48V DC) sẽ được chuyển đổi qua bộ Inverter (D) thành điện 220V 50Hz AC để cấp cho tải (F).
 
Ưu điểm: không cần điện lưới nên phù hợp sử dụng ở những nơi chưa có điện lưới.
 
Nhược điểm: giá đầu tư cao.
Chi phí đầu tư cho hệ thống: VNĐ 18,000/ 1W điện/ 1 ngày.
 
 
MÁY PHÁT ĐIỆN NỐI LƯỚI


 
Trong đó:
A : Tấm thu năng lượng mặt trời
B: Inverter
C: Đồng hồ điện bán cho lưới
D: Hộp đấu nối điện
E: Lưới điện
F: Đồng hồ điện mua từ lưới
G: Tải
Hệ thống hoạt động như sau: khi có điện lưới, nguồn điện từ tấm thu năng lượng mặt trời được phát trực tiếp lên lưới nhờ Grid inverter (B) và qua đồng hồ bán điện cho lưới (C). Đồng thời Tải (G) được cấp điện từ lưới (E) qua đồng hồ điện (F). Tiền điện được tính bằng hiệu số giữa đồng hồ C và F.
 
Ưu điểm: giá đầu tư hợp lý.
Chi phí đầu tư cho hệ thống: VNĐ 12,000/ 1W điện/ 1 ngày.
 
Nhược điểm: phải có điện lưới.
 
 

máy năng lượng mặt trời,hệ thống pin mặt trời,máy phát điện năng lượng mặt trời,điện năng lượng mặt trời,may phat dien nang luong mat troi,he thong dien nang luong mat troi,may phat dien dung nang luong mat troi,pin nang luong mat troi dung cho gia dinh,pin nang luong mat troi cho gia dinh,may phat dien mat troi,hệ thống điện mặt trời,may phat dien bang nang luong mat troi,he thong dien mat troi,hệ thống điện năng lượng mặt trời,hệ thống pin năng lượng mặt trời,gia may nang luong mat troi,may phat dien nang luong mat troi cho gia dinh,hệ thống năng lượng mặt trời,may dien nang luong mat troi,dien mat troi cho gia dinh,dien mat troi gia bao nhieu,máy phát điện hóa năng,gia may phat dien nang luong mat troi

HỆ THỐNG ĐẤU LƯỚI CÓ DỰ PHÒNG
 
Khi sử dụng hệ thống đấu trực tiếp vào lưới quốc gia, có một vấn đề không mong muốn là khi điện lưới cúp thì hệ thống cũng không hoạt động.
 
Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp điện liên tục, chúng tôi đưa ra giải pháp hoàn tòan tự động chuyển đổi nguồn điện, đảm bảo gia đình luôn có điện.
 
Sơ đồ hệ thống như sau:


 
 
Trong đó:
A : Tấm thu năng lượng mặt trời
B: Grid inverter
C: Bộ chuyển đổi nguồn
D: Đồng hồ bánđiện
E: Đồng mua hồ điện
F: Sine inveter
G: Tải quan trọng
H: Tải không quan trọng.
 
Hệ thống hoạt động như sau: khi có điện lưới, nguồn điện từ tấm thu năng lượng mặt trời được phát trực tiếp lên lưới nhờ Grid inverter (B) và qua đồng hồ bán điện cho lưới (D). Song song đó, tất cả các tải (G) và (H) được lưới cấp trực tiếp thông qua đồng hồ mua điện (E). Lúc này battery được sạc đầy thông qua sine inverter (F).
Khi lưới mất điện, sine inverter chuyển trạng thái từ sạc sang chuyển đổi DC/AC cấp nguồn cho tải quan trọng (G).
Với hệ thống này thì lượng battery backup sẽ không nhiều chỉ đủ để hoạt động trong thời gian ngắn cho những tải quan trọng.
 
Ưu điểm: giá đầu tư hợp lý.
Chi phí đầu tư cho hệ thống: VNĐ 12,000/ 1W điện/ 1 ngày + chi phí máy phát điện dự phòng như bên dưới.
 
Nhược điểm: phải có điện lưới.
 
 
  1. MÁY PHÁT ĐIỆN DỰ PHÒNG
 
 
Hệ thống hoạt động như sau: khi có điện, hệ ắc-quy sẽ được sạc đầy thông qua bộ sạc. Khi cúp điện, bộ switch sẽ chuyển nguồn cấp qua nguồn từ ắc-quy, lúc này điện sẽ từ hệ ắc-quy 12V DC (24V DC hoặc 48V DC) qua bộ inverter được chuyển thành điện 220V 50Hz AC để cấp cho những tải quan trọng (đã được chọn trước).
 
Ưu điểm: không ồn, giá đầu tư hợp lý.
Chi phí đầu tư cho hệ thống: VNĐ 5,000/ 1W điện.
 
Nhược điểm: chỉ nên sử dụng những tải quan trọng.

máy năng lượng mặt trời,hệ thống pin mặt trời,máy phát điện năng lượng mặt trời,điện năng lượng mặt trời,may phat dien nang luong mat troi,he thong dien nang luong mat troi,may phat dien dung nang luong mat troi,pin nang luong mat troi dung cho gia dinh,pin nang luong mat troi cho gia dinh,may phat dien mat troi,hệ thống điện mặt trời,may phat dien bang nang luong mat troi,he thong dien mat troi,hệ thống điện năng lượng mặt trời,hệ thống pin năng lượng mặt trời,gia may nang luong mat troi,may phat dien nang luong mat troi cho gia dinh,hệ thống năng lượng mặt trời,may dien nang luong mat troi,dien mat troi cho gia dinh,dien mat troi gia bao nhieu,máy phát điện hóa năng,gia may phat dien nang luong mat troi